General Partnership

General Partnership Şirket Türleri Nedir ?

Genel Ortaklık


General Partership (Genel Ortaklık) şirket yapısında ise iki veya daha fazla kişi bir işletmenin kontrol ve sorumluluğunu paylaşır. Esnaf/Tacir türü sürket gibi kurulması kolaydır. En basit ifadeyle ortaklıklar evlilik gibidir. Bu yüzden ortaklıklar kurulmadan önce göz önünde bulundurulması ve üzerinde tartışılıp karara bağlanması gereken unsurlar vardır.

Muhtemel anlaşmazlıkları önlemek için bütün ortaklar arasında yasal bağlayıcılığı olacak bir anlaşma imzalanması iyi bir fikirdir. Bu anlaşmada bulunması gereken bazı konuları şöyle sıralayabiliriz:

  • Kararların nasıl alınacağı, her ortağın başlangıçta yapacağı yatırımın miktarı, her ortağın görev, sorumluluk ve hakları, kar ve zarar paylasım metodu, kar dağılımının ne zaman ve nasıl yapılacağı, anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği, yeni ortakların nasıl alınacağı, mevcut ortakların ortaklıktan nasıl ayrılabileceği.
WhatsApp chat